Tháng cô hồn là tháng mấy? Những điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn

Theo quan niệm dân gian, tháng cô hồn là tháng đáng sợ nhất trong năm. Bởi đây là thời gian có nhiều ma quỷ ra ngoài nhất hay gọi là “tháng cô hồn, mở cửa mả hay xá tội vong nhân”. Vậy tháng cô hồn là tháng mấy? Những điều không nên làm trong tháng READ MORE